Siswa diterima BEKERJA di Advantage Semarang

Written by humasasta8
March 13, 2023

Diterima bekerja PT ADVANTAGE SCM, Kacab. SEMARANG sebagai wujud / Komitmen SMK Negeri 8 Malang untuk menghantarkan calon alumninya untuk bekerja.

Related Posts